ความเป็นส่วนตัว

swimwithdolphinsasia.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆในการมอบข้อมูลหรือนำข้อมูลผู้ใช้บริการไปเปิดเผยต่อสาธาราณะ บุคคลอื่น หรือบุคคลที่สาม ทางเราไม่มีการตามเก็บข้อมูลผู้ใช้งานหรือผู้อ่านทุกๆท่าน และไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหา หรือบทความที่เอาไปใช้โดยมิได้รับอนุญาติจาก swimwithdolphinsasia.com

ทางเรามีสิทธิ์ทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการทำงานของ swimwithdolphinasia.com